Privacyverklaring

privacyverklaring

Verwerken persoonsgegevens: 

studio | elles van sluisveld kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van studio | elles van sluisveld, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan studio | elles van sluisveld verstrekt. studio | elles van sluisveld kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam 

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres 

– Uw IP-adres

 

Noodzaak gegevens: 

studio | elles van sluisveld verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan studio | elles van sluisveld uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, 

bewaren van gegevens: 

studio | elles van sluisveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen: 

studio | elles van sluisveld verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Websitebezoek: 

Op de website van studio | elles van sluisveld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. studio | elles van sluisveld gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google analytics 

studio | elles van sluisveld maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van studio | elles van sluisveld bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan studio | elles van sluisveld te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. studio | elles van sluisveld heeft hier geen invloed op. 

studio | elles van sluisveld heeft Google geen toestemming gegeven om via studio | elles van sluisveld verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ellesvansluisveld.nl. studio | elles van sluisveld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen: 

studio | elles van sluisveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van studio | elles van sluisveld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door studio | elles van sluisveld verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met studio | elles van sluisveld op via info@ellesvansluisveld.nl. www.ellesvansluisveld.nl is een website van studio | elles van sluisveld. 

studio | elles van sluisveld is als volgt te bereiken: 

Post- en vestigingsadres: Oranjestraat 19, 5151 GP, Drunen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

Telefoon: 06 21515472

E-mailadres: info@ellesvansluisveld.nl