zakelijk

Initiatief

Herbestemming, een verbouwing, een interieuradvies: het begint allemaal met uw initiatief tot het (laten) maken van een ontwerp. In deze fase kijken we naar de haalbaarheid en starten we met het project.

Definitie

Uw opdracht wordt in deze fase gedefinieerd. Dat wil zeggen dat er in overleg met u wordt vastgelegd wat er moet gaan gebeuren. Dit gebeurt door het uitwerken van een Programma van Eisen, waarin al uw wensen en eisen worden vastgelegd en uw budget wordt vastgesteld.

Voorlopig ontwerp

Nu begint het leukste gedeelte: het maken van het ontwerp. Aan de hand van het Programma van Eisen wordt er eerst een schetsontwerp, oftewel het Voorlopig ontwerp gemaakt. Dit wordt na overleg en uw goedkeuring uitgewerkt tot een Definitief ontwerp.

Definitief ontwerp

Als het Voorlopig ontwerp is goedgekeurd wordt het ontwerp verder uitgewerkt naar een Definitief ontwerp. Nu worden alle onderdelen, zoals materialen, kleuren, vaste meubels, verlichting etc. vastgelegd.

Voorbereiding

Het ontwerp is nu helemaal af en de uitvoering wordt voorbereid. Dit gebeurt door het maken van werktekeningen, bestellen van materialen, aanvragen van vergunningen en het inhuren van de juiste uitvoerders etc.

Uitvoering

Uw project wordt aan de hand van de ontwerp- en werktekeningen uitgevoerd door de ingehuurde uitvoerders. studio | elles van sluisveld voert daarbij desgevraagd de regie.