3D visuals

Uittekenen van 3D model

Aan de hand van door u aangeleverde bouwtekeningen, plattegronden, aanzichten, doorsnedes, materialenstaten, kleurnummers etc. wordt er een 3D model opgezet. studio | elles van sluisveld werkt daarbij altijd met eigen modellen, om zo een optimaal resultaat te kunnen bieden. Werken vanuit een aangeleverd model is mogelijk, maar de tijd die het kost om zo’n model renderklaar te maken wordt aan u doorberekend. De ervaring leert dat het opnieuw opzetten van een 3D model door studio | elles van sluisveld meestal sneller en zorgvuldiger is en tot een optimaler eindresultaat leidt.

Proefrenders

Alvorens de eindbeelden te maken, ontvangt u proefrenders. Deze hebben nog geen definitieve materialisering, maar dienen ter goedkeuring van de standpunten en belichting.

Renders

Als de proefrenders zijn goedgekeurd, wordt het 3D model verder aangekleed met materialen, meubels, kleuren, verlichting, personen, beplanting etc. Nadat hierop goedkeuring is gegeven, worden de renders op hoge resolutie uitgerekend. U kunt daarbij vooraf aangeven op welk formaat en resolutie u de render wilt ontvangen. Houdt er daarbij rekening mee dat hoe complexer de afbeelding en hoe hoger de resolutie is, hoe langer de rekentijd, soms tot wel 24 uur of meer!

Nabewerking

Nadat de renders klaar zijn, worden ze nog nabewerkt in Photoshop. Dit om tot een zo mooi mogelijk en realistisch eindresultaat te komen.

Oplevering

Nadat de renders zijn nabewerkt ontvangt u de bestanden als pdf-bestand, tenzij anders afgesproken.

Auteursrecht

studio | elles van sluisveld behoudt het auteursrecht op de gerenderde afbeeldingen.