under construction…

herbestemming

kantoor

zorg

school

woonhuis

3D visuals

projecten

Een goed interieurplan voor weinig geld?

Voor particulieren biedt studio | elles van sluisveld de mogelijkheid te kiezen voor het laten maken van alleen een adviesplan, bijvoorbeeld omdat u alleen wat ideeën nodig heeft voor de inrichting van uw ruimte. Dit kan geheel digitaal, er is geen intakegesprek, zodat de kosten voor u laag kunnen blijven.

Wat moet u doen?

U stuurt mij via e-mail uw wensen, een plattegrond van de ruimte(s) die u aangepakt wil hebben en duidelijke foto’s van die ruimte(s), hoogtematen van ramen, deuren en plafonds, eventueel aangevuld met een link naar een Pinterestbord met daarin afbeeldingen die u aanspreken. En hoe uitgebreider uw input, hoe beter het plan aan uw wensen zal voldoen! Op basis van deze input ontvangt een digitaal adviesplan, bestaande uit een plattegrond, een aantal 3D visuals en tips voor kleuren, materialen, meubels en verlichting. U betaalt dit advies vooraf. Na ontvangst van uw betaling zal ik starten met het maken van het plan. Dit plan ontvangt u binnen 4 weken na betaling via e-mail.

Wat kost het?

Kosten hiervoor zijn: € 849,- incl. btw voor de eerste ruimte en € 595,- incl. btw voor elke volgende ruimte. (Een woonkamer met open keuken wordt beschouwd als twee ruimtes).

Interesse?

Neem contact op via info@ellesvansluisveld.nl of bel 06 21515472

 

Als u toch liever inspraak wilt hebben in het ontwerp van uw project, kunt u natuurlijk ook het reguliere traject doorlopen. Hiervoor maak ik graag een offerte!

werkwijze

Voorbereiding

Om uw project goed te kunnen starten is het belangrijk dat een aantal gegevens vooraf bekend is. Daarvoor is wel wat voorwerk nodig! Uiteraard kunt u dit door studio | elles van sluisveld laten doen, maar goedkoper is het om dat zelf te doen. Zo is het belangrijk een ‘Programma van Eisen’ op te stellen, waarin u al uw wensen en verwachtingen vastlegt en zijn gemaatvoerde plattegronden en bouwtekeningen van de bestaande toestand noodzakelijk voor het maken van een goed ontwerp.

Intake

In dit gesprek bespreken we uw plannen die u in uw eigen voorbereidingsfase inzichtelijk heeft gemaakt. We bekijken de bestaande toestand en daar worden foto’s van gemaakt. Deze foto’s gaan ook onderdeel uitmaken van het document ‘Programma van Eisen’. Na dit gesprek wordt dit document definitief gemaakt, zodat te toetsen is wat de opdracht precies inhoudt en u uiteindelijk het ontwerp krijgt wat voldoet aan uw verwachtingen.

Schetsontwerp (2D)

Nu begint het leukste gedeelte: het maken van het ontwerp. Na de voorbereiding start ik met een schetsontwerp, waarin ik uw wensen zo goed mogelijk probeer samen te vatten in een 2D indelingsplattegrond. In deze fase worden er nog geen keuzes gemaakt voor kleuren, materialen, meubels en verlichting. Dit gebeurt pas in de volgende fase, het voorlopig ontwerp.

  Voorlopig Ontwerp

In de voorlopig ontwerpfase wordt het schetsontwerp (het 2D indelingsplan) verder uitgewerkt naar een 3D-plan. In de voorlopig ontwerp fase worden kleuren, materialen, meubels en verlichting uitgezocht. Het ontwerp is dan nog een adviesplan. U mag het plan precies zo uitvoeren als ik het ontwerp, maar u kunt er na deze fase ook nog uw eigen invulling aan geven. Vaste meubels moeten na deze fase nog verder worden uitgewerkt. Dit kunt u zelf doen of laten doen door een meubelmaker. Wilt u toch nog zaken veranderd hebben in dit adviesplan dan kunt u het plan verder laten uitwerken tot een Definitief Ontwerp en gaan we naar de volgende fase.

Definitief Ontwerp

In de Definitief Ontwerpfase (voorbereiding uitvoering) worden uw op- en aanmerkingen bij het Voorlopig Ontwerp (adviesontwerp) verwerkt en uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. Kleuren, materialen, meubels en verlichting worden vastgelegd in een afwerkstaat. Alle ontwerptekeningen voor vaste meubels worden uitgewerkt naar bouwtekeningen. Denk daarbij aan uitvoeringstekeningen voor de verbouwing en werktekeningen voor vaste meubels, keukens en badkamers. Hierna is het ontwerp klaar voor uitvoering.

  Uitvoering

Na afronding van de Definitief Ontwerp-fase is uw project klaar om uitgevoerd te worden. U kunt nu de benodigde vergunningen aanvragen en uw verbouwing verder voor gaan bereiden, onder andere door uitvoerende partijen in te huren. U kunt uw project natuurlijk ook ‘turn-key’ op laten leveren en het projectmanagement helemaal uitbesteden aan studio | elles van sluisveld, die daarvoor een netwerk van betrouwbare partners in kan zetten. Vraag daarvoor naar de mogelijkheden.